Partnerzy

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług działamy we współpracy z wieloma firmami partnerskimi

Partnerzy
Partnerzy

Firma Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. współpracuje z wieloma firmami partnerskimi, oferując między innymi:

  • · sprzedaż przyrządów pomiarowych
  • · sprzedaż części zamiennych
  • · montaż i serwis
  • · oraz usług związanych z obsługą przyrządów pomiarowych wprowadzonych na rynek UE

w poniżej wymienionym zakresie :

  • · sprzedaż wag, części zamiennych, montaż, serwis, oraz obsługa legalizacji pierwotnych i ponownych, a także wzorcowań wag
  • · sprzedaż, montaż, uruchomienie i serwis przyrządów do pomiaru poziomu w zbiornikach oraz wzorcowania geometrycznego zbiorników o objętości powyżej 1000 m³
  • · sprzedaż siłomierzy, części zamiennych, montaż, serwis, oraz obsługa i wzorcowanie tych przyrządów
  • · sprzedaż termometrów, termohigrometrów, urządzeń do pomiaru warunków środowiskowych, montaż, serwis, oraz obsługa w zakresie wzorcowania tych przyrządów
  • · sprzedaż wzorców masy, oraz obsługa w zakresie wzorcowania i adjustacji