Pracownicy

Pracownicy firmy Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. są naszym największym kapitałem. Obecnie zatrudniamy wysokiej klasy specjalistów z odpowiednim przygotowaniem zawodowym, indywidualnymi predyspozycjami oraz wymaganymi szkoleniami specjalistycznymi w zakresie metrologii i uprawnieniami w zakresie obsługi i nadzoru urządzeń elektrycznych.