Kontakt

Strona w przebudowie.

Kontakt
Kontakt

SIEDZIBA FIRMY:
Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o.
ul. Kręta 18
80-217 Gdańsk
NIP: 583-21-91-941
REGON: 191380425

Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gdańsku
KRS 0000200439, kapitał zakładowy 100.000,00 zł


LABORATORIUM WZORCUJĄCE:
Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o.
ul. Kręta 18
80-217 Gdańsk
tel/fax : (58) 341 71 94
tel : 503 021 226
email: gdlab@gum.com.pl
www: www.gum.com.pl

DZIAŁ MARKETINGU:
Krzysztof Stellmaszyk
tel : 537 771 669
email: gdlab@gum.com.pl (Temat proszę poprzedzić słowem MARKETING)