O nas

Firma Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. została powołana z dniem 30 marca 2006 roku. Zakres działalności nowej firmy, to przede wszystkim „badania i ekspertyzy techniczne” skierowane na sprawdzanie, kalibrację i wzorcowanie przyrządów pomiarowych. Usługi te świadczymy na terenie całego kraju, poprzez bezpośredni dojazd do klienta lub bezpieczną przesyłkę przyrządów podawanych kontroli metrologicznej do siedziby Naszego Laboratorium.

Oferta
Polityka Jakości

Mamy świadomość, że spełnienie wymagań jakościowych stawianych przez naszych Klientów, a tym samym ich zadowolenie, jest podstawą rozwoju naszej Spółki.

Kierując się tymi kryteriami deklarujemy ciągłe doskonalenie jakości usług jako jeden z priorytetów naszej działalności.

Cele, które sobie stawiamy:

  • kompetentny i przeszkolony personel
  • włączanie wszystkich pracowników w realizację polityki jakości
  • ciągłe monitorowanie wymagań Klienta
  • dostosowanie poziomu usług do optymalnego zakresu spełniania wymagań naszych Klientów
  • minimalizowanie kosztów działalności własnej i rozsądna kalkulacja cen świadczonych usług
  • w uzasadnionych przypadkach, zapewnienie Klientom możliwości współuczestnictwa podczas wzorcowania
  • wprowadzanie postępu technicznego i racjonalnych metod pracy

Polityka Jakości jest znana i stosowana przez wszystkich pracowników w całym zakresie świadczonych usług poprzez realizowanie Systemu Zarządzania, który spełnia wszelkie wymagania PN-EN ISO/IEC 17025

Historia

Historia

30.03.2006r. - powołanie do życia firmy Gdańskie Usługi Metrologiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2006r. - dążąc do zapewnienia klientom najwyższego poziomu świadczonych usług i najlepszej jakości oferowanych produktów zostaje wdrożony system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/ICE 17025

2006r. - spółka rozpoczyna świadczenie usług wzorcowania przyrządów pomiarowych dla niewielkich podmiotów gospodarczych

2007r. - w wyniku dynamicznego rozwoju siedziba Spółki zostaje przeniesiona z obecnego miejsca działania do nowego budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 31

2007r. - spółka poszerza zakres działalności rynkowej o szkolenia metrologiczne dla firm zewnętrznych

2007r. - spółka jako jeden z członków założycieli przystępuje do Związku Pracodawców Producentów Urządzeń Pomiarowych METROLOGIA

2008r. - spółka poszerza zakres działalności rynkowej o pierwsze w Polsce wzorcowanie wzorców masy u Klienta

2008r. - spółka nawiązuje udaną współprace z pierwszą dużą grupa energetyczną działającą na terenie kraju oraz z powodzeniem realizuje kontrakt na obsługę wag konsorcjum budującego autostradę A1

2009r. - w wyniku dalszego dynamicznego rozwoju Spółki laboratorium zostaje przeniesione z dotychczas wynajmowanych lokali do własnego budynku biurowego w Gdańsku przy ul. Krętej 18

2009r. - spółka poszerza zakres działalności rynkowej o szkolenia i doradztwo w zakresie rozliczeń emisji CO2. Poprzez realizację kolejnych zleceń spółka nawiązuje współprace w zakresie doradztwa rozliczeń emisji CO2 oraz wzorcowania wag z kolejnymi trzema grupami energetycznymi działającymi na terenie kraju

2010r. - ze względu na rozwój spółki powstają nowoczesne pomieszczenia laboratorium w budynku laboratoriom wzorcującego, a wraz z nimi znacząco rośnie zatrudnienie nowych pracowników

2011r. - spółka poszerza zakres działalności rynkowej o wzorcowanie stanowisk do pomiaru siły i ciśnienia

2011r. - spółka bierze czynny udział w targach branżowych organizowanych na terenie kraju, nawiązując ścisłą współpracę z firmami działającymi w branży: spożywczej, wytwórczej i produkcyjnej

2011r. - prezes Zarządu naszej spółki został wybrany na prezesa Stowarzyszenia Producentów Wag w Polsce, organizacji stowarzyszonej w CECIP

2012r. - wprowadzenie sprzedaży detalicznej małych wag

2012r. - prezes Zarządu staję się ekspertem doradczym dla czterech największych grup energetycznych działających na terenie kraju

2012r. - dla zapewnienia jeszcze lepszej jakości świadczonych przez laboratorium wzorcujące usług, zapada decyzja zarządu o przeprowadzeniu porównań miedzylaboratoryjnych z Głównym Urzędem Miar i rozpoczęciu procesu akredytacji w Polskim Centrum Akredytacji

2013r. - rozszerzenie działu sprzedaży o nowe rodzaje wag, sprzedaż termometrów i sprzedaż siłomierzy

2013r. - dzięki nawiązaniu współpracy z renomowanym polskim producentem sprzętu do monitoringu klimatu rozszerzamy swoją działalność o wzorcowanie termometrów i termohigrometrów

2013r. - uruchamiamy najnowocześniejszą stacje pogodową w trójmieście

2013r. - podjęliśmy współpracę z firmą SIEMENS, co do sprzedaży i instalacji oferowanych przez producenta produktów

09.2013r. - spółka poszerza zakres działalności rynkowej, otwierając dział automatyki przemysłowej

06.2016r. - Minister Rozwoju powołuje prezesa Siemieniuka w skład Rady do Spraw Akredytacji przy PCA

2018r. - dla naszego Laboratorium zakupiomo komorę klimatyczną do wzorcowania termometrów i termohigrometrów

04.2019r. - prezes naszej firmy ukończył studia podyplomowe na Politechnice Krakowskiej w zakresie Współrzędnościowe Techniki Pomiarowe i firma nasza rozpoczeła wzorcowanie zbiorników o obiętości powyżej 1000 m³ metodą geometryczną

08.2021r. - decyzją Zarządu firma nasza rozpoczeła proces sprawdzania, kalibracji i legalizacji ponownej zestawów wag od pomiaru nacisku osi. Planujemy przeprowdzenie procedury w głównym urzędzie miar w zakresie utworzenia punktu legalizacyjnego dla legalizacji zestawów wag od pomiaru nacisku osi

Zasięg działania

Zasięg działania

Usługi te świadczymy na terenie całego kraju, poprzez bezpośredni dojazd do Klienta lub ubezpieczoną przesyłkę, przyrządów podawanych kontroli metrologicznej, do siedziby Naszego Laboratorium.