Partnerzy

W celu zapewnienia najwyższej jakości usług działamy we współpracy z wieloma firmami partnerskimi

Oferta

Partnerzy

Partnerzy

Firma Gdańskie Usługi Metrologiczne Sp. z o.o. współpracuje z wieloma firmami partnerskimi, oferując między innymi:

  • sprzedaż przyrządów pomiarowych
  • sprzedaż części zamiennych
  • montaż i serwis
  • oraz usług związanych z obsługą przyrządów pomiarowych wprowadzonych na rynek UE
w poniżej wymienionym zakresie :
  • sprzedaż wag, części zamiennych, montaż, serwis, oraz obsługa legalizacji pierwotnych i ponownych, a także wzorcowań wag
  • sprzedaż, montaż, uruchomienie i serwis przyrządów do pomiaru poziomu w zbiornikach oraz wzorcowania geometrycznego zbiorników o objętości powyżej 1000 m³
  • sprzedaż siłomierzy, części zamiennych, montaż, serwis, oraz obsługa i wzorcowanie tych przyrządów
  • sprzedaż termometrów, termohigrometrów, urządzeń do pomiaru warunków środowiskowych, montaż, serwis, oraz obsługa w zakresie wzorcowania tych przyrządów
  • sprzedaż wzorców masy, oraz obsługa w zakresie wzorcowania i adjustacji