Oferta

Świadczymy usługi w zakresie legalizacji, wzorcowania, naprawy, konserwacji wszystkich przyrządów pomiarowych objętych zakresem naszego działania.
Zawsze staramy się realizować zlecenia terminowo, w najszybszym możliwym i dogodnym dla Klienta terminie.
Każde zlecenie kończymy wystawieniem protokołów lub świadectw: wzorcowania, pomiarów, kalibracji.

Kontakt

Wzorcowanie małych i dużych wzorców masy

Wzorcowanie małych i dużych wzorców masy

Cieszymy się, że od początku działalności naszej firmy udało nam się nawiązać współpracę zarówno z producentami wzorców masy, użytkownikami, kończąc na autoryzowanych przez Główny Urząd Miar wypożyczalniach dużych wzorców masy. Dla tych podmiotów świadczymy usługi wzorcowania wzorców masy od 1g do 2500 kg

Naszym największym sukcesem jest zadowolenie wszystkich naszych Klientów z jakości, terminowości i rzetelności świadczonych przez nas usług.

Zapewniamy pełną obsługę dużych wzorców masy, na podstawie umów indywidualnych z Klientem i Laboratorium Akredytowanym. Nadzorujemy terminy sprawdzeń bieżących i wzorcowań międzyokresowych u naszych Klientów.

Przeprowadzamy wzorcowanie dużych wzorców masy od 50 kg do 1000 kg we współpracy z Akredytowanymi Laboratoriami wykorzystując posiadane komparatory masy oraz odpowiednie wzorce odniesienia klasy F1 i F2. Jednak coraz częściej nasze ambicje i wzrastające wymagania naszych Klientów zmierzają w kierunku potrzeby poddania się weryfikacji PCA w zakresie akredytacji naszych procedur, które funkcjonują w naszym Systemie Zarządzania już od 2006 roku

Laboratorium Wzorcujące dysponuje wzorcami masy 25 kg, w ilości 3000 kg, które posiadają świadectwa wzorcowania wykonanego w Akredytowanych Laboratoriach oraz wzorce dokładkowe od 10 x 1 mg do 10 x 10 kg również wzorcowane w Akredytowanych Laboratoriach

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi eksperci, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.
Firmowy: +48-58-341-71-94
Bogdan: +48-503-021-226
Andrzej: +48-510-021-155
Krzysztof: +48-537-771-669
lub gdlab@gum.com.pl

Wzorcowanie i legalizacja wag

Wzorcowanie i legalizacja wag

Wzorcujemy i przygotowujemy do legalizacji wagi nieautomatyczne:

 • samochodowe
 • kolejowe/wagonowe
 • platformowe
 • zawieszane
 • pomostowe
 • laboratoryjne
 • techniczne

Wzorcujemy i przygotowujemy do legalizacji wagi automatyczne:

 • przenośnikowe (węgla, biomasy, cementu, pyłów, klinkieru, kredy i innych)
 • odważające
 • do pojedynczych ładunków (w tym na łyżkach ładowarek kołowych i koparkach, wagopaczkarek)
 • na chwytakach czerpakowych

Wagi nieautomatyczne wzorcujemy zgodnie z naszymi zatwierdzonymi instrukcjami wzorcowania i szacowania niepewności opracowanymi w ramach Systemu Zarządzania wg. PN EN ISO/IEC 17025 w oparciu o rekomendację EURAMET/cg-18/v.04.0

Wagi automatyczne wzorcujemy zgodnie z instrukcją zatwierdzoną i opracowaną w ramach Systemu Zarządzania wg. PN EN ISO/IEC 17025 na podstawie rekomendacji OIML.

Każde zlecenie kończymy wystawieniem czytelnych i przejrzystych świadectw wzorcowania zawierających tylko niezbędne informacje dotyczące wzorcowanego przyrządu pomiarowego z wyznaczeniem błędów wskazań i oszacowaniem niepewności określonej zgodnie z dokumentem EA-4/02 M:2013.

Zajmujemy sie także serwisem i naprawą wag zarówno nieautomatycznych jak i automatycznych, oraz ich legalizacją przy współpracy z administracja miar w tym legalizacją wag na:

 • węzłach betoniarskich
 • otaczarniach
 • urządzeniach do produkcji asfaltu

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi eksperci, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.
Firmowy: +48-58-341-71-94
Bogdan: +48-503-021-226
Andrzej: +48-510-021-155
Krzysztof: +48-537-771-669
lub gdlab@gum.com.pl

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru długości

Laboratorium Wzorcujące świadczy usługi w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru długości w oparciu o własne instrukcje wzorcowania i dedykowane przez Klienta wymagania norm:

 • Przymiary (sztywne, półsztywne, zwijane) – do 50 m
 • Przyrządy suwmiarkowe i mikrometryczne – do 1200 mm
 • Dalmierze laserowe – do 50 m

Na życzenie Klienta wystawiamy świadectwa z orzeczeniem zgodności.

Stały nadzór nad przyrządami kontrolnymi pozwala nam zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług i zagwarantować wyagania w zakresie spójności pomiarowej w odniesieniu do państwowych wzorców jednostek miar.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi eksperci, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.
Firmowy: +48-58-341-71-94
Bogdan: +48-503-021-226
lub gdlab@gum.com.pl

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru siły

Wzorcowanie przyrządów do pomiaru siły

Laboratorium Wzorcujące we współpracy z Laboratorium Akredytowanym świadczy usługi w zakresie wzorcowania przyrządów do pomiaru sił ściskających/rozciągających do 600 kN:

 • dla maszyn i urządzeń technologicznych
 • dla siłomierzy kontrolnych i użytkowych

Usługi świadczymy bezpośrednio u Klienta lub w Laboratorium.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi eksperci, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.
Firmowy: +48-58-341-71-94
Bogdan: +48-503-021-226
lub gdlab@gum.com.pl

Wzorcowanie przyrządów do pomiarów wilgotności, temperatury i ciśnienia

Wzorcowanie przyrządów do pomiarów wilgotności, temperatury i ciśnienia

Dzięki współpracy z Akredytowanym Laboratorium wzorcującym firmy LAB-EL oferujemy wzorcowanie przyrządów:

 • higrometry
 • termohigrometry
 • psychrometry
 • przetworniki wilgotności
 • termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
 • termometry elektryczne (z rejestracją temperatury)
 • przetworniki temperatury
 • czujniki termometrów rezystancyjnych (termorezystory platynowe)
 • czujniki termoelektryczne z metali szlachetnych i nieszlachetnych (termopary)
 • ciśnieniomierze elektroniczne
 • ciśnieniomierze sprężynowe
 • przetworniki ciśnienia
 • próżniomierze (barometry)

do pomiaru (regulacji) takich wielkości jak:

 • temperatura
 • wilgotność względna
 • ciśnienie (ciśnienie różnicowe, względne)
 • próżnia (ciśnienie barometryczne – barometry)

W 2018 roku Laboratorium doposażono w komorę klimatyczną ILKA produkcji Feutron do wzorcowania termometrów i termohigrometrów

Zapewniamy kompleksową obsługę Aptek, Szpitali i Punktów Medycznych w zakresie wzorcowania:

 • termometrów i termohigrometrów
 • legalizacji wag laboratoryjnych, niemowlęcych i osobowych

Na czas wzorcowania termometrów i termohigrometrów na życzenie Klienta zapewniamy zestawy zastępcze.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Szczegółowych informacji udzielą Państwu nasi eksperci, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu.
Firmowy: +48-58-341-71-94
Bogdan: +48-503-021-226
Andrzej: +48-510-021-155
Krzysztof: +48-537-771-669
lub gdlab@gum.com.pl

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Nasze dotychczasowe osiągnięcia

Laboratorium Wzorcujące Gum, do maja 2021 roku, wykonało wzorcowanie:

 1. wzorców masy - dla 14 firm,
 2. wag - dla ponad 300 firm (z branży zbożowej, energetycznej, chemicznej, spożywczej, hutniczej, papierniczej, materiałów budowlanych, kolejnictwa, drogownictwa, producentów betonu i mieszanki bitumicznej),
 3. przyrządów do pomiaru długości – dla 86 firm,
 4. przyrządów do pomiaru temperatury i wilgotności - dla 162 firm,
 5. przyrządów do pomiaru siły – dla 62 firm.
 6. zbiorników pomiarowych – dla 4 firm