Szkolenia

Nasza firma oferuje szkolenia w zakresie naszych specjalizacji dla osób z zewnątrz. W celu znalezienia dla siebie dogodnego terminu zapraszamy do przejrzenia oferty

Kontakt

Szkolenia

Szkolenia

Dział szkoleń świadczy usługi w zakresie:

  • szkoleń i konsultacji przy wdrażaniu metod FMEA w Systemach Zarządzania Jakością oraz w zarządzaniu infrastrukturą organizacji
  • szkoleń i przygotowania procedur postępowania w przedsiębiorstwie energetycznym, przy handlu emisjami CO2
  • szkoleń pracowników obsługujących wagi i technologiczne urządzenia wagowe pod kątem prawidłowej ich obsługi, dokumentowania wyników ważenia, sprawowania nadzoru nad parametrami metrologicznymi wag

Handel emisjami CO2 i kogeneracjiHandel emisjami CO2 i kogeneracji

  1. nadzoru nad wyposażeniem pomiarowych uczestniczącym w ustalaniu i rozliczaniu emisji CO2,
  2. obliczania błędu pomiarowego wraz z szacowaniem niepewności dla STRUMIENIA PALIW,
  3. opracowywania procedur okresowego sprawdzania i monitorowania błędów wskazań wyposażenia pomiarowego, w tym zasad zachowania spójności pomiarowej, harmonogramów sprawdzeń i wzorcowań, instrukcji postępowania,
  4. opracowania warunków granicznych dla wyposażenia pomiarowego uczestniczącego w KOGENERACJI.

System Zakładowej Kontroli Produkcji

  1. kompleksowego nadzoru nad wyposażeniem do pomiarów masy, siły, długości i kąta,
  2. legalizacji, sprawdzania i wzorcowania wyposażenia pomiarowego,
  3. opracowywania procedur nadzoru nad wyposażeniem, a w tym okresowego sprawdzania wyposażenia, dokumentowania i ewidencji wyników kontroli metrologicznej.

Zainteresowała cię nasza oferta ?
Skontaktuj się z naszym ekspertem, gwarantujemy 100% satysfakcji.
tel. 503 021 226

Terminy najbliższych szkoleń:
tytuł opis data